FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

कोरोना भाइरस (COVID-19) लक्षित गरी क्वारेन्टाइन हाउस तयार भएकाे सूचना।

आइसोलेसन वार्ड सहितको क्वारेन्टाइन गृह तयारी अवस्थामा।

आर्थिक वर्ष: