FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

पूर्व कर्मचारी

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
ऋिषीराम पन्थी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत 9857067903
भुवन पन्थी लेखापाल लेखा panthi.bhuwan@gmail.com 9857034150
धन कुमारी राना स.म.वि.नि. महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण शाखा
Sarita KC लेखापाल