FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

पूर्व कर्मचारी

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
ऋिषीराम पन्थी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत 9857067903
भुवन पन्थी लेखापाल लेखा panthi.bhuwan@gmail.com 9857034150
सुजाता ढकाल इन्जिनियर प्राविधिक Suzatadhakal@gmail.com 9860170799
मुक्ती प्रसाद भण्डारी अधिकृत छैठौ कृषि शाखा प्रमुख 9844770477
धन कुमारी राना स.म.वि.नि. महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण शाखा
Sarita KC लेखापाल
युवराज सलामी सह लेखापाल 9840166849
भुपेन्द्र कुमार बरइ इन्जिनियर भुकम्प तथा पुर्ननिर्माण प्राधिकरण 9867839877