FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
अनुगमन मुल्याङ्कन कार्यविधि-2074 ७४/७५ 01/25/2019 - 12:45 PDF icon अनुगमन मुल्याङ्कन
विपद व्यवस्थापन ७४/७५ 01/25/2019 - 12:41 PDF icon विपद व्यवस्थापन
पदाधिकारीहरुकाे अाचारस‌ंहिता ७४/७५ 01/25/2019 - 12:37 PDF icon पदाधिकारीहरुकाे अाचारस‌ंहिता
बैठक सञ्चालन सम्वन्धी कार्यविधि ७४/७५ 01/25/2019 - 12:35 PDF icon बैठक सञ्चालन सम्वन्धी कार्यविधि
गाउँ कार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावली ७४/७५ 01/25/2019 - 12:34 PDF icon गाउँ कार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावली
गाउँपालिका कार्यबिभाजन नियमावली ७४/७५ 01/25/2019 - 12:33 PDF icon गाउँपालिका कार्यबिभाजन नियमावली
विनियाेजन एेन-2075 ७५/७६ 08/24/2018 - 12:23 PDF icon विनिया‍ेजन एेन-2075
प्रमाणीकरण कार्यविधि-2074 ७४/७५ 08/24/2018 - 12:14 PDF icon प्रमाणीकरण कार्यविधि
अार्थिक एेन- २०७4 ७४/७५ 08/24/2018 - 12:11 PDF icon अार्थिक एेन
अार्थिक एेन- २०७५ ७५/७६ 08/24/2018 - 11:28 PDF icon अार्थिक एेन

Pages