FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
गाउँपालिका नगर प्रहरी व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि,२०७८ ७७/७८ 08/06/2021 - 19:37 PDF icon गाउँपालिका नगर प्रहरी व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८.pdf
शिक्षक दरबन्धी मिलान कार्यविधि ७७/७८ 12/30/2020 - 11:58 PDF icon शिक्षक दरबन्धी मिलान कार्यविधि pdf file.pdf
अनुगमन मुल्याङ्कन कार्यविधि-2074 ७४/७५ 01/25/2019 - 12:45 PDF icon अनुगमन मुल्याङ्कन
विपद व्यवस्थापन ७४/७५ 01/25/2019 - 12:41 PDF icon विपद व्यवस्थापन
पदाधिकारीहरुकाे अाचारस‌ंहिता ७४/७५ 01/25/2019 - 12:37 PDF icon पदाधिकारीहरुकाे अाचारस‌ंहिता
बैठक सञ्चालन सम्वन्धी कार्यविधि ७४/७५ 01/25/2019 - 12:35 PDF icon बैठक सञ्चालन सम्वन्धी कार्यविधि
गाउँ कार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावली ७४/७५ 01/25/2019 - 12:34 PDF icon गाउँ कार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावली
गाउँपालिका कार्यबिभाजन नियमावली ७४/७५ 01/25/2019 - 12:33 PDF icon गाउँपालिका कार्यबिभाजन नियमावली
विनियाेजन एेन-2075 ७५/७६ 08/24/2018 - 12:23 PDF icon विनिया‍ेजन एेन-2075
प्रमाणीकरण कार्यविधि-2074 ७४/७५ 08/24/2018 - 12:14 PDF icon प्रमाणीकरण कार्यविधि

Pages