FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

आय व्यय विवरण

शिर्षक आर्थिक वर्ष महिना प्रकार मिति दस्तावेज
त्रैमासिक आय व्यय विवरण तथा खर्चको फाटँवारी पठाईएको सम्बन्धमा । ८०/८१ बैसाख आय 04/28/2024 - 12:28 PDF icon 1-16 आय व्यय विवरण.pdf
आ.व. २०८०/०८१ को प्रथम चौमासिकको आय व्यय विवरण । ८०/८१ मंसिर आय 01/26/2024 - 12:40 PDF icon 10-12 प्रथम चौमासिक आय व्यय विवरण.pdf
आ.व. २०७९/०८० को जेठ महिनाको खर्चको फाँटवारी । ७९-८० जेठ व्यय 06/22/2023 - 14:26 PDF icon 03-07 खर्चको फाँटवारी.pdf
आ.व.२०७९/०८० को तेश्रो त्रैमासिक सम्मको आय व्यय विवरण । ७९-८० बैसाख आय 04/24/2023 - 11:30 PDF icon आय व्यय विवरण.pdf
आ.व. २०७९/०८० को पहिलो र दोश्रो चौमासिक आय व्यय विवरण तथा खर्थको फाटँवारी ७९-८० फाल्गुन आय 03/16/2023 - 12:31 PDF icon चौमासिक आय व्यय विवरण तथा खर्चको फाटँवारी.pdf
आय व्ययको विवरण ७७/७८ बैसाख आय 05/25/2022 - 13:03 PDF icon बैशाख महिनाको आय व्ययको विवरण.pdf
२०७८ फाल्गुन महिनाको खर्चको विवरण । ७७/७८ फाल्गुन व्यय 03/30/2022 - 14:09 PDF icon फाल्गुन महिनाको खर्चको फाटवारी.pdf
२०७८ श्रावण देखि पौस मसान्त सम्मको आय व्ययको विवरण । ७७/७८ पुस आय 02/07/2022 - 15:28 PDF icon आय व्यय विवरण.pdf
आ.व.७८/७९ को अर्धवार्षिकी खर्चको फाटवारी ७७/७८ पुस व्यय 01/28/2022 - 10:48 PDF icon अर्धबार्षिकी खर्चको फाँटवारी.pdf
अनुमानित अाय व्यय २०७५/०७६ ७५/७६ श्रावण आय 12/20/2018 - 14:00 PDF icon अनुमानित अाय व्यय २०७५/०७६

Pages