FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

मिति २०७८/०५/१६ गतेको गाउँ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

७७/७८ 10/04/2021 - 15:55 PDF icon 06-18 Nirnaya.pdf

आठौं गाउँसभाको कार्यक्रम रकमान्तर ।

७७/७८ 04/21/2021 - 13:54 PDF icon आठौं गाउँसभाको कार्यक्रम रकमान्तर_rotated.pdf

मिति २०७७/१२/०४ गतेको गाउँ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

७७/७८ 04/18/2021 - 17:55 PDF icon बैठक 12-04.pdf

मिति २०७७/१२/०२ गतेको गाउँ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

७७/७८ 04/18/2021 - 17:50 PDF icon बैठक 12-02.pdf

मिति २०७७/११/२५ गतेको गाउँ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

७७/७८ 04/18/2021 - 17:47 PDF icon बैठक 11-25.pdf

मिति २०७७/१०/२७ गतेको गाउँ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

७७/७८ 04/18/2021 - 17:44 PDF icon बैठक 10-27.pdf

मिति २०७७/१०/१४गतेको गाउँ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

७७/७८ 01/28/2021 - 18:27 PDF icon 10-14 baithak ka nirnaya.pdf

मिति २०७७/०९/२८ गतेको गाउँ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

७७/७८ 01/28/2021 - 18:17 PDF icon 2077-09-28 ko baithak ka nirnaya 10-15.pdf

मिति २०७७/०९/२८ गतेको गाउँ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

७७/७८ 01/12/2021 - 17:33 PDF icon karyapalikako nirnaye 09-29.pdf

मिति २०७७/०५/१६ गतेको गाउँ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

७७/७८ 12/24/2020 - 14:42 PDF icon 2077-05-16.pdf

Pages