FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

मिति २०७८/०३/१० गतेका दिन यस सत्यवती गाउँपालिकाको ९औं गाउँसभा तथा बजेट अधिवेशन सम्पन्न भयो । सभाले आ.व. २०७८/०७९को नीति तथा कार्यक्रम,आर्थिक विधेयक-२०७८,विनियोजन विधेयक-२०७८र आ.व. २०७८/०७९ को लागि कूल बजेट रकम रु. ४८९२४००००/- सर्वसम्मत साथ पास गर्यो ।

७७/७८ 06/27/2021 - 13:56 PDF icon 03-13 Final.pdf

मिति २०७८/०३/१० गतेका दिन यस सत्यवती गाउँपालिकाको ९औं गाउँसभा तथा बजेट अधिवेशन सम्पन्न भयो । सभाले आ.व. २०७८/०७९को नीति तथा कार्यक्रम,आर्थिक विधेयक-२०७८,विनियोजन विधेयक-२०७८र आ.व. २०७८/०७९ को लागि कूल बजेट रकम रु. ४८९२४००००/- सर्वसम्मत साथ पास गर्यो ।

७७/७८ 06/25/2021 - 19:45 PDF icon 03-10 Mofaga.pdf

आय व्ययको विवरण 2076/77

७७/७८ 12/15/2020 - 12:14 PDF icon SuTRA__1.html_page-0001.pdf

सत्यवती नीति तथा कार्यक्रम २०७७

७७/७८ 11/06/2020 - 15:41 PDF icon सत्यवति नीति तथा कार्यक्रम २०७७.pdf

बजेट विवरण 2077/78

७७/७८ 08/04/2020 - 21:10 PDF icon rato kitab 2077.78.pdf

आर्थिक एेन २०७६

७६/७७ 11/04/2019 - 11:08 PDF icon आर्थिक ऐन सत्यवति गाउँपालिका २०७६.pdf

सत्यवती नीति तथा कार्यक्रम २०७६

७६/७७ 11/04/2019 - 11:05 PDF icon सत्यवति नीति तथा कार्यक्रम २०७६.pdf

बजेट २०७६/७७

७६/७७ 09/29/2019 - 13:18 PDF icon Budet_2076.77.pdf

बजेट -2075

७५/७६ 08/25/2018 - 11:59 PDF icon budget2075_2076.pdf