FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

नगरपालिकाका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

मिति २०७७/१२/०४ गतेको गाउँ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

७७/७८ 04/18/2021 - 17:55 PDF icon बैठक 12-04.pdf

मिति २०७७/१२/०२ गतेको गाउँ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

७७/७८ 04/18/2021 - 17:50 PDF icon बैठक 12-02.pdf

मिति २०७७/११/२५ गतेको गाउँ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

७७/७८ 04/18/2021 - 17:47 PDF icon बैठक 11-25.pdf

मिति २०७७/१०/२७ गतेको गाउँ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

७७/७८ 04/18/2021 - 17:44 PDF icon बैठक 10-27.pdf

मिति २०७७/१०/१४गतेको गाउँ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

७७/७८ 01/28/2021 - 18:27 PDF icon 10-14 baithak ka nirnaya.pdf

मिति २०७७/०९/२८ गतेको गाउँ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

७७/७८ 01/28/2021 - 18:17 PDF icon 2077-09-28 ko baithak ka nirnaya 10-15.pdf

मिति २०७७/०९/२८ गतेको गाउँ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

७७/७८ 01/12/2021 - 17:33 PDF icon karyapalikako nirnaye 09-29.pdf

मिति २०७७/०५/१६ गतेको गाउँ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

७७/७८ 12/24/2020 - 14:42 PDF icon 2077-05-16.pdf

मिति २०७७/०४/३२ गतेको गाउँ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

७७/७८ 12/24/2020 - 14:40 PDF icon 2077-04-32.pdf

मिति २०७७/०४/०८ गतेको गाउँ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

७७/७८ 12/24/2020 - 14:39 PDF icon 2077-04-08.pdf

Pages