FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

नगरपालिकाका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

मिति २०७७/१०/१४गतेको गाउँ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

७७/७८ 01/28/2021 - 18:27 PDF icon 10-14 baithak ka nirnaya.pdf

मिति २०७७/०९/२८ गतेको गाउँ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

७७/७८ 01/28/2021 - 18:17 PDF icon 2077-09-28 ko baithak ka nirnaya 10-15.pdf

मिति २०७७/०९/२८ गतेको गाउँ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

७७/७८ 01/12/2021 - 17:33 PDF icon karyapalikako nirnaye 09-29.pdf

मिति २०७७/०५/१६ गतेको गाउँ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

७७/७८ 12/24/2020 - 14:42 PDF icon 2077-05-16.pdf

मिति २०७७/०४/३२ गतेको गाउँ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

७७/७८ 12/24/2020 - 14:40 PDF icon 2077-04-32.pdf

मिति २०७७/०४/०८ गतेको गाउँ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

७७/७८ 12/24/2020 - 14:39 PDF icon 2077-04-08.pdf

मिति २०७७/०४/०५ गतेको गाउँ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

७७/७८ 12/24/2020 - 14:38 PDF icon 2077-04-05.pdf

मिति २०७७/०३/२७ गतेको गाउँ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

७६/७७ 12/24/2020 - 13:40 PDF icon 2077-03-27.pdf

मिति २०७७/०३/२६ गतेको गाउँ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

७६/७७ 12/24/2020 - 13:38 PDF icon 2077-03-26.pdf

मिति २०७७/०३/२५ गतेको गाउँ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

७६/७७ 12/24/2020 - 13:37 PDF icon 2077-03-25.pdf

Pages