FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

साझेदारी कार्यक्रम संचालन गर्न ईच्छक निजी/गैरसरकारी संघ संस्थाका लागि आशय पत्र आव्हानको सचना ।

७९-८० 01/31/2023 - 17:01 PDF icon सुचना_IMG_5562_merged.pdf

नदीजन्य पदार्थको बिक्रिको लागि बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना ।

७९-८० 01/05/2023 - 11:50

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना ।

७७/७८ 04/05/2022 - 12:24

शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना ।

७७/७८ 03/30/2022 - 13:36 PDF icon शिलबन्दी दरभाउपत्र.pdf

बडिगाड तटबन्ध सम्बन्धि कार्यको लागि E-Bidding आव्हान सम्बन्धी सूचना ।

७७/७८ 03/02/2022 - 10:31 PDF icon 11-18 Bid Report.pdf

नवजनचेतना राष्ट्रिय दैनिकमा मिति २०७८ माघ २८ मा प्रकाशित दरभाउपत्र (E-Bid) आह्वान सम्बन्धी सूचना ।

७७/७८ 02/11/2022 - 11:21 PDF icon NJD_27_200.pdf

शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना ।

७७/७८ 02/10/2022 - 12:06 PDF icon 10-27 Bidding.pdf

सत्यवती गा.पा.को लागि ह्युम पाईप खरिद सम्बन्धि शिलवन्दी बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना ।

७७/७८ 02/06/2022 - 10:44 PDF icon 09-21 Bolpatra.pdf

सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना(दोश्रो पटक प्रकाशित) ।

७७/७८ 01/12/2021 - 13:18 PDF icon Bid 09-28.pdf

ढुङ्गा गिट्टी ग्राभेल राेडा बालुवा आदि प्राकृतिक स्राेतहरुकाे निकासी कर असुली गर्ने सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्यवनकाे सार्वजनिक सूचना

७७/७८ 09/19/2019 - 16:05 PDF icon ढुङ्गा गिट्टी ग्राभेल राेडा बालुवा आदि प्राकृतिक स्राेतहरुकाे निकासी कर असुली गर्ने सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्यवनकाे सार्वज

Pages