FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

नदीजन्य पदार्थको बिक्रिको लागि बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना ।

७९-८० 01/05/2023 - 11:50

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना ।

७७/७८ 04/05/2022 - 12:24

शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना ।

७७/७८ 03/30/2022 - 13:36 PDF icon शिलबन्दी दरभाउपत्र.pdf

बडिगाड तटबन्ध सम्बन्धि कार्यको लागि E-Bidding आव्हान सम्बन्धी सूचना ।

७७/७८ 03/02/2022 - 10:31 PDF icon 11-18 Bid Report.pdf

नवजनचेतना राष्ट्रिय दैनिकमा मिति २०७८ माघ २८ मा प्रकाशित दरभाउपत्र (E-Bid) आह्वान सम्बन्धी सूचना ।

७७/७८ 02/11/2022 - 11:21 PDF icon NJD_27_200.pdf

शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना ।

७७/७८ 02/10/2022 - 12:06 PDF icon 10-27 Bidding.pdf

सत्यवती गा.पा.को लागि ह्युम पाईप खरिद सम्बन्धि शिलवन्दी बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना ।

७७/७८ 02/06/2022 - 10:44 PDF icon 09-21 Bolpatra.pdf

सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना(दोश्रो पटक प्रकाशित) ।

७७/७८ 01/12/2021 - 13:18 PDF icon Bid 09-28.pdf

ढुङ्गा गिट्टी ग्राभेल राेडा बालुवा आदि प्राकृतिक स्राेतहरुकाे निकासी कर असुली गर्ने सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्यवनकाे सार्वजनिक सूचना

७७/७८ 09/19/2019 - 16:05 PDF icon ढुङ्गा गिट्टी ग्राभेल राेडा बालुवा आदि प्राकृतिक स्राेतहरुकाे निकासी कर असुली गर्ने सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्यवनकाे सार्वज

ढुङ्गा गिट्टी ग्राभेल राेडा बालुवा आदि प्राकृतिक स्राेतहरुकाे निकासी कर असुली गर्ने सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्यवनकाे सार्वजनिक सूचना

७६/७७ 09/03/2019 - 13:30

Pages