FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सामाजिक सुरक्षा

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आ.व. 2078/079 को चौथो त्रैमासिमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको सूची । ७७/७८ Tuesday, July 19, 2022 - 12:03 PDF icon Gulmi_Satyawoti_SocialSecurityVarpaiDetailReport (4).pdf
आ.व ०७८/७९ को सामाजिक सुरक्षा वापतको तेश्रो चौमासिक रकम वितरण सम्बन्धि जानकारी । ७७/७८ Friday, April 29, 2022 - 12:10 PDF icon सामाजिक सुरक्षा फाइनल.pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ता लाभग्राहीको तेस्रो चैमासिक विवरण 077/78 ७७/७८ Thursday, April 28, 2022 - 16:39 PDF icon सामाजिक सुरक्षा 7778.pdf
सामाजिक सुरक्षा वापतको तेश्रो चौमासिक रकम वितरण सम्बन्धि जानकारी । ७७/७८ Thursday, August 26, 2021 - 12:11 PDF icon 05-10 सामाजिक सुरक्षा.pdf
सामाजिक सुरक्षा प्रथम चौमासिक भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको नामावली ७६/७७ Sunday, September 29, 2019 - 11:41 PDF icon Gulmi_Satyawoti_SocialSecurityVarpaiDetailReport.pdf